Motoricus Spółka Akcyjna
Motoricus nasze marki

Dotacje

Motoricus S.A. realizuje projekt "Paszport do eksportu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1: Paszport do eksportu
Pn: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Motoricus S.A.”
Umowa o dofinansowanie UDA-POIG.06.01.00-14-168/12-00
Cel projektu:
Ogólnym celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej na rynkach międzynarodowych tj. rynku czeskim, słowackim, ukraińskim i rumuńskim.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 399 499,00PLN
Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielone Beneficjentowi na realizację Projektu do maksymalnej wysokości 202 893,50 PLN
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Kontakt:
Motoricus S.A.
Agnieszka Bielecka

agnieszka.bielecka@motoricus.com
Tel.: 22 45 25 300
Fax: 22 77 666 77

Oficjalna strona Unii Europejskiej www.europa.eu

Program Innowacyjna Gospodarka www.poig.gov.pl

INSTYTUCJA ZARZADZAJĄCA:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności
i Innowacyjności

www.mrr.gov.pl

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE :
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.ncbir.pl

Ministerstwo Gospodarki
Departament Funduszy Europejskich
www.mg.gov.pl

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Departament Społeczeństwa Informacyjnego

INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
www.opi.org.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
www.fund.org.pl